ОПРЕСНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ

Всички придобили правоспособност за управление на МПС, но желаят да опреснят своите знания и умения при управление на МПС имат възможност да вземат допълнителни часове за управление на МПС от всички категории.

Опреснителният Шофьорски курс включва първоначално включване в градско движение,движение в интензивна градска среда ,паркиране в гараж ,паркиране успоредно на тротоара ,паркиране в търговски център,по желание се движим и по определен от вас маршрут.