ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ

Център за професионално обучение „Жори клуб” организира обучение за придобиване на правоспособност за управление на електрокари и мотокари, както и периодично обучение на всеки 5/пет/ години на придобилите правоспособност .

Обучението е част от професията „Монтьор на транспорта техника”.Програмата за обучение включва теоретични занятия и практически упражнения за управление на електрокар и мотокар.

При заявено обучение от фирми учебните програми са в съответствие със спецификата и дейноста на техните служители.

Завършилите обучението получават „Свидетелство за правоспособност” и „Удостоверение за професионално обучение” от МОН.Документите са валидни за Европейския Съюз.