КУРСОВЕ АДР

курс за опасни товари АДР

Учебен център ЖОРИ КЛУБ предлага курс за професионално обучение на водачи на МПС,превозващи опасни товари (АДР).

След проведеното обучение водачите придобиват квалификация по следните специалности :

-превоз на опасни товари от класове 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 (0сновен)
– превоз на опасни товари в цистерни
– превоз на взривни вещества и изделия
– удължаване срока на валидност на документ с изтичащ срок за превоз на опасни товари

Вид на курса Норматив
1. Основен курс 20 учебни часа
2. Превоз на опасни товари в цистерни 12 учебни часа
3. Превоз на взривни вещества и изделия 8 учебни часа
4. Удължаване срока на валидност на свидетелството(основен,цистерни,взривни) 8,6,3 учебни часа