КУРС ЗА КРАНИСТИ

Център за професионално обучение „Жори клуб” провежда обучение в присъствена форма /дневна или вечерна/ за придобиване правоспособност за управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, съгласно Наредба №1 от 04.03.2002г.

1. Машинист на мостови и козлови кранове до и над 40 тона.

  1. Машинист на подвижни работни площадки
  2. Машинист на автокранове до и над 16 тона
  3. Машинист на щабелни кранове
  4. Машинист на портални кранове

6. Курс за прикачвачи /сапанджии/

След преминаване на теоретичното и практическото обучение се полагат изпити пред представител на ГД  „ИДТН”.

Успешно завършилите получават „Свидетелство за правоспособност” , валидно за страните от ЕС.